שיעור היוון ו-WACC – שני מונחים שכדאי להכיר בדרך לשוק ההון

אחד הכלים הבסיסיים המשמשים כלכלנים ואנליסטים בבואם להעריך שווי חברות הוא שיעור היוון. כלי זה מאפשר לנו להתייחס לסכום כסף מסוים, שנוצר במועד ספציפי – למשל, הכנסה שתתקבל רק בעוד שנה – ולחשב כמה הוא שווה עבורנו כיום, תוך שקלול נתונים כגון תשואה נוכחית ואינפלציה. על פי רוב, סכום שאמור להתקבל בעתיד יהיה שווה פחות כשהוא מהוון לתאריך מוקדם יותר. ה-WACC משקלל את התשואה שידרשו בעלי המניות על ההון העצמי, וכן את הריבית שידרשו בעלי החוב עבור ההלוואות שנתנו.

לרוב, כדי לחשב את ה-WACC, נעשה שימוש באחד המודלים העיקריים בתורת המימון –  Capital Asset Pricing Model) CAPM). גם כיום זהו המודל הנפוץ והשימושי ביותר לקביעת ה-WACC, מאחר שהוא מביא בחשבון נתונים של חברות דומות לזו שאנו בוחנים. עם זאת, קיימים מודלים נוספים היכולים לשמש לחישוב WACC.

Comments are closed.