שותפים

שותף מייסד ומנהל מחלקת טכנולוגיה והייטק
שותף ומנהל מחלקת חשבונאות כלכלית ומכשירים פיננסים
שותף ומנהל מחלקת מיזוגים ורכישות
שותף וראש מחלקת חוות דעת מומחה והערכות שווי
שותף עסקי, תחום מדעי החיים