שותפים

שותף מייסד ומנהל מחלקת טכנולוגיה והייטק
שותף ומנהל מחלקת חשבונאות כלכלית ומכשירים פיננסים
שותף, מנהל מחלקת מיזוגים ורכישות
שותף עסקי, תחום מדעי החיים