סקירת שוק ההון של מחלקת המחקר של פרומתאוס ייעוץ כלכלי לחודש פברואר 2018: איזה מניות עלו ואיזה אכזבו?

 

דלק קידוחים היא הכוכבת של מדד ת"א 35 בחודש פברואר עם עלייה של 15.5% במחיר המניה. העלייה במחיר המניה נובעת מחתימה של החברה על שני הסכמים לייצוא גז למצרים עם חברת דולפינוס המצרית לאספקת גז טבעי ממאגרי לוויתן ותמר למצרים בהיקף כספי מוערך של כ- 15 מיליארד דולר.

לעומת דלק קידוחים, מניית אופקו הלת', חברה דואלית המשקיעה בחברות מחקר ופיתוח בתחומי הביו-פארמה והדיאגנוסטיקה, רשמה את התשואה הנמוכה ביותר במדד ת"א 35 – תשואה שלילית של 19.9% בחודש פברואר.

מבין שאר המניות במדדים המובילים, חברת קומפיוגן (משתייכת למדד SME60), העוסקת במחקר ובפיתוח של תרופות ושל מכשירי אבחון רפואי, הציגה את העלייה הגבוהה ביותר – 28.9% בחודש פברואר. חברת לייבפרסון (ת"א 90), ספקית שירותי תוכנה,  עלתה ב- 23.9%. ירידות חדות רשמו מניות שיכון ובינוי וסאפיינס (ת"א 90) שירדו ב- 22.4% ו- 22% בהתאמה.

 

ברמת המדדים, מדד ת"א נפט וגז עלה בשיעור הגבוה ביותר (5%), כאשר חברת דלק קידוחים, המהווה שישית ממשקל המדד, משכה אותו כלפי מעלה. את הירידה החדה ביותר רשם מדד ת"א נדל"ן (עם תשואה שלילית של 5.3%).

 

* מובהר כי אין באמור משום המלצה, או חוות דעת בקשר לרכישה ו/או מכירה ו/או שיווק של ניירות ערך מכל מין וסוג שהוא ו/או ביצוע פעולות השקעה אחרות, והוא אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ השקעות על ידי מי שמורשה לעסוק בכך.

 

Comments are closed.