מה זה DCF?

DCF – מודל תזרימי מזומנים מהוונים (Discounted Cash Flows) – הוא מודל פיננסי המשמש להערכת השווי של נכסים שונים, כמו למשל תאגידים. הנחת היסוד שמאחורי המודל קובעת כי שווי נכס נגזר מסכום תזרימי המזומנים שהוא ייצר בעתיד, מהוונים להיום או לתאריך מסוים אחר (השווי של התזרים מתורגם למונחי היום שבו מעריכים את הנכס). בהתאם, נשען המודל על שני רכיבים עיקריים: תזרימי מזומנים עתידיים, וכן שיעור ההיוון – הסיכון שמגולם בנכס, או לחלופין, התשואה שמשקיע בנכס מסוג זה ידרוש.

מודל DCF מופיע בשתי צורות: מודל תחום בזמן (עבור נכס שמשך חייו קצוב), ומודל אינסופי (עבור נכס שאפשר "לחדש" וכך הוא ימשיך ליצור תזרימי מזומנים). כיום, ה-DCF הוא המודל הנפוץ ביותר בהערכת שווי חברות, מאחר שגמישותו מאפשרת להגיע לחיזוי מדויק יותר.

אחד מחסידי המודל הוא וורן באפט, גורו ההשקעות האגדי, המשתמש בו לעתים קרובות בבואו לבצע השקעה חדשה.

Comments are closed.