רו"ח אלי מלכה

אייל שבח
         רו"ח אלי מלכה
שותף ומנהל מחלקת חשבונאות כלכלית ומכשירים פיננסים

מומחה בעל כעשר שנות ניסיון בייעוץ כלכלי וחשבונאי, לרבות הערכת שווי חברות, הערכת נכסים בלתי מוחשיים, מדידה של מכשירים פיננסיים, ייעוץ בנושא אופציות לעובדים וליווי מימוני במסגרת הנפקות וגיוסי הון בארץ ובחו"ל.

טרם הצטרפותו לפרומתאוס, שימש כיועץ במחלקת Complex Finance בסומך חייקין KPMG רואי חשבון, תפקיד במסגרתו עסק, בין היתר, בתחומי רגולציה, מימון, ניהול סיכונים וחשבונאות בבנקים וחברות ביטוח, תוך התמחות בתחומי הנגזרים, סיכוני אשראי ונזילות.

עסקאות בולטות

 • אלקטרה – הערכות שווי וניתוחים כלכליים וליווי בתחומי החשבונאות.
 • אלקטרה צריכה – ייעוץ כלכלי לחברות בקבוצה בקשר עם מיזוגים ורכישות.
 • אידיבי פיתוח – ליווי במסגרת הסדר חוב בקבוצה וחוק הריכוזיות
 • פוקס – ייעוץ כלכלי לחברות בקבוצה בנושאי גידור וניהול סיכונים פיננסים.
 • T'elit – ליווי בתחומי החשבונאות, הערכות שווי וניתוחים כלכליים.
 • קבוצת עזריאלי – ייעוץ כלכלי לחברות בקבוצה בקשר עם מיזוגים ורכישות.
 • כתר – ליווי במסגרת רכישת החברה על ידי BC Partners (עבודה מול הגורמים הבכירים בקרן).
 • טמבור – ליווי במסגרת רכישת החברה על ידי קרן קוסטו (עבודה מול גורמים בכירים בסין וסינגפור).
 • דן – הערכות שווי וייעוץ כלכלי לצורך עסקאות.
 • פוליפיד – ליווי כלכלי וחשבונאי במסגרת תהליכי הנפקה בנאסד"ק.
 • פלייבאז – הערכות שווי במסגרת גיוסי ההון בחברה ולצורך תגמול עובדים.
 • קבוצת NSO – הערכת שווי וניתוחים כלכליים.
 • סימלרווב – ייעוץ כלכלי בקשר עם מיזוגים ורכישות.
 • הערכות שווי סטארט-אפים – קאטו נטוורקס, בלוווין, רובו-טים.

השכלה

למלכה תואר ראשון בכלכלה וניהול (B.A) מאוניברסיטת אריאל, והוא בוגר התכנית ללימודי חשבונאות מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר אילן.

 

כתבות בעיתונות