שותפים

שותף מייסד ומנהל מחלקת טכנולוגיה והייטק
שותף ומנהל מחלקת חשבונאות כלכלית ומכשירים פיננסים
שותף עסקי, השקעות פרטיות
שותף עסקי, תחום מדעי החיים