שותפים ומנהלים בכירים

שותף מייסד ומנהל מחלקת טכנולוגיה והייטק
שותף ומנהל מחלקת חשבונאות כלכלית ומכשירים פיננסים
מנג'ר בכיר, מנהל מחלקת מיזוגים ורכישות
שותף עסקי, תחום מדעי החיים