מושג בקצרה: מאזן התשלומים

מאזן התשלומים של מדינה מסוימת הוא דו"ח המתאר את כל העסקאות הכלכליות של אותה מדינה במט"ח, כלומר סך כל היבוא והיצוא של סחורה, שירותים והון פיננסי. מאזן תשלומים חיובי פירושו שסך כל הכסף שזורם אל המדינה (יצוא) גדול מסך כל הכסף שזורם אל מחוצה לה (יבוא), וההפך.

נהוג לחלק את מאזן התשלומים לשני חלקים עיקריים: חשבון שוטף, הכולל את היצוא והיבוא של סחורות ושירותים; וחשבון הון, הכולל את ההשקעות וההלוואות השונות שנכנסות /יוצאות מהמדינה, כלומר מכירה או קנייה של נכסים.

סך כל העסקאות הבינלאומיות של מדינה מסוימת מורכב ממאזן התשלומים ומחלק נוסף שנקרא עודפים זרים או נכסי רזרבה. חלק זה כולל את יתרות מטבע החוץ שברשות הבנק המרכזי במדינה. בדומה להון העצמי שמופיע במאזני חברה, נכסי הרזרבה גורמים אוטומטית לאיזון בין סך השימושים לסך המקורות של המדינה.

כפי שמוצג בתרשים הבא, בשנים האחרונות מאופיין המשק הישראלי בחשבון שוטף חיובי, כשב-2016 העודף בחשבון השוטף הסתכם בכ-3.9% מהתמ"ג. המשק הישראלי אינו נחשב יצואן סחורות מוביל ואף מתאפיין באופן מסורתי בגירעון בחשבון הסחורות. לעומת זאת, בשנים האחרונות המשק הישראלי רשם עלייה מרשימה בחשבון השירותים, שהיה מאוזן ב-2002 והגיע לשיא של 15 מיליארד דולר ב-2016.

Comments are closed.