אג"ח זבל

אג"ח זבל הוא כינוי שניתן לאיגרות חוב בעלות סיכון גבוהה, שקיים ספק מוחשי באשר ליכולת הגוף המנפיק לפרוע את  תשלומי הקרן והריבית במועדן ובמלואן. בעקבות הסיכון הגלום, התשואה על השקעה כזו צפויה להיות גבוהה במיוחד.

שתי סוכנויות הדירוג הבינלאומיות המובילות מודי'ס וסטנדרד אנד פורס (S&P), מסווגות איגרת חוב כאג"ח זבל כאשר איגרת חוב מגיעה לדירוג נמוך מ"איגרת חוב ראויה להשקעה". במילים אחרות, דירוג BBB ומטה מ- S&P ודירוג Baa ומטה ממודי'ס ייחשבו כאג"ח זבל.

מדוע שמישהו ירצה בכלל להשקיע במשהו שנקרא "אג"ח זבל"? הכל שאלה של הזדמנויות.

Comments are closed.